Slider
Sơn InsuMax sơn lên tường (trang trí) được không?
Trả lời:

Hoàn toàn được. InsuMax không chứa các kim loại nặng và chất độc hại nào nên có thể sơn lên tường cả bên trong hay ngoài đều được và không ảnh hưởng sức khỏe con người

Chat với chúng tôi